layoutelementlayoutelement
 
Temaudgivelser

Temaudgivelser

Urban Lab behandler forskellige temaer på en række konference. Efter hver konference udgives et hæfte, hvor man kan læse artikler fra konferencens oplægsholdere.

Opsamling på Urban Lab-projektet:

Urban Lab har i samarbejde med Jens Kvorning og Søren Møller Christensen produceret en temaudgivelse, som samler op på de erfaringer og læringer, der er opnået som led i Urban Lab-projektet.

Temaudgivelsen "Byudvikling i krydsfeltet mellem plan og kultur" kan hentes hér.

God fornøjelse!

 

 

Øvrige temaudgivelser:

STEDSIDENTITET

Det første tema Urban Lab behandlede var stedsidentitet, og hvordan man arbejder med stedsidentitet i relation til byudvikling. Hvordan kan kommuner håndtere et steds nuværende/kommende/ønskede identitet i forbindelse med byomdannelsesprocesser? 

Urban Lab afholdt derfor den 5. februar 2015 en konference i Hammel, hvor der bl.a. blev stillet skarpt på, hvordan man:

 • finder et steds identitet
 • synliggør stedsidentitet
 • skaber stedsidentitet
 • anvender stedsidentitet strategisk.

På konferencen var der inspirerende oplæg om håndtering af stedsidentet fra blandt andre:

 • Per Arnoldi, kunstner, designer og kunstformidler
 • Morten Stræde, kunstner og formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst
 • Dorthe Brogård, byplankonsulent i Planværkstedet
 • Jens Kvorning, professor og centerleder på Center for Byplanlægning på Kunstakademiets Arkitektskole i København
 • Merete Pryds Helle, forfatter.

Efterfølgende er artikler fra oplægsholderen blevet udgivet i et temahæfte om Stedsidentitet.

 

 

STRATEGISK BYLEDELSE

Som det næste tema fokuserede Urban Lab på strategisk byledelse. Hvordan kan kommuner håndtere langsigtede udviklingsstrategier og ikke mindst ledelsen undervejs - med andre ord: Hvordan kommer vi fra plan til (en helt anden) virkelighed?

Urban Lab afholdt en konference om temaet den 10. juni 2015 i Herning. Her blev der stillet skarpt på de udfordringer og 'bump', en byomdannelsesproces kan medføre. Selv om visionerne er lagt ud i en masterplan, kan private investorer, politiske dagsordener eller usikkerhed om finansieringen føre projektet et helt andet sted hen end planlagt. Det kan man som kommune forsøge at undgå ved at planlægge strategisk, med fokus på værdier og de usikkerheder den lange tidshorisont giver. Men vil man som planlægger eller politikker acceptere den uvished, en større fleksibilitet medfører?

På konferencen var der oplæg om håndteringen af byudviklingsstrategier og byledelse fra disse oplægsholdere:

 • Linda Palo, projektleder i Sundbyberg Kommune, Sverige
 • Thorsten Gödtel, HafenCity Hamburg GmbH
 • Kerstin Bergendal, kunstner
 • Benny Kahr Andersen, Kirk Property i Vejle
 • Anne Mette Boye, studielektor Arkitektskolen Aarhus, Platform Landscape and Urbanism
 • Uffe Steiner Jensen, civilingeniør og tidl. borgmester i Fredericia Kommune
 • Katinka Hauxner, bystrategisk rådgiver og direktør i Hauxner
 • Jens Kvorning, professor og centerleder på Center på Byplanlægning på Kunstakademiets Arkitektskole i København

Efterfølgende er artikler fra oplægsholderne blevet udgivet i et temahæfte om Strategisk byudvikling og byledelse..

 

 

DETAILHANDEL OG BYLIV

Det tredje tema i Urban Lab fokuserede på temaet "Detailhandel og byliv". Hvordan bedre butikker kan gavne bylivet og hvordan bedre byliv kan gavne butikkerne.

Urban Lab afholdte en konference om temaet den 5. november 2015. Her blev der fokuseret på hvordan bedre butikker kan gavne bylivet, og hvordan bedre byliv kan gavne butikkerne. Konferencen blev afholdt i Kedelhuset i Silkeborg og var målrettet cityforeninger, butikker, udlejere, politikkere og kommunale byplanlæggere, kulturafdelinger og erhvervsafdelinger.

På konferencen bidrog følgende med oplæg:

 • Richard Guiney, CEO, Dublin City Business Improvement Districts 
 • Per Nyborg, indehaver af Institut for Center-Planlægning 
 • Dorthe Bjerre, indehaver af Synergii og tidligere City Brand Manager i Vejle Kommune 
 • Ilan Scheftelowitz, næstformand i Andelsforeningen AB Jæger, Jægersborggade, København 
 • Thomas Andresen, borgmester i Aabenraa
 • Jens Kvorning, professor og centerleder på Center på Byplanlægning på Kunstakademiets Arkitektskole i København

Efterfølgende er artikler fra oplægsholderne blevet udgivet i et temahæfte om Detailhandel og Byliv

 

 

MIDLERTIDIGHED

Det fjerde tema i Urban Lab stillede skarpt på temaet ”Midlertidighed – et kortvarigt eksperiment i byudviklingen”. Hvordan kan man i praksis anvende midlertidige og kulturelle eksperimenter til at højne kvaliteten i byudvikling?

Urban Lab afholdte en konference om temaet den 3. marts 2016 i Aarhus. Her blev der fokuseret på hvad et midlertidigt eksperiment er, hvordan udnyttes potentialet i et midlertidigt eksperiment samt hvordan omsættes og anvendes de indhøstede erfaringer fra et eksperiment efterfølgende.

På konferencen bidrog en lang række oplægsholdere med spændende oplæg:

 • Erik Skibsted Hey, iværksætter og master i strategisk byplanlægning
 • Jakob Fenger, medlem af kunstgruppen SUPERFLEX
 • Christian Juul Wendell, projektkoordinator ved Institut for (X)
 • Klaus Kastbjerg, adm. direktør for Union Holding
 • Søren Møller Christensen, partner i rådgivningsfirmaet carlberg/christensen
 • Berit Kingod, projektleder - kunst, kultur og byliv ved Køge Kyst
 • Anders Laursen, projektleder Foreningen Pier 4
 • Hans Kiib, professor, Inst. for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet
 • Jens Kvorning, professor og centerleder på Center på Byplanlægning på Kunstakademiets Arkitektskole i København

Efter konferencen er artikler fra oplægsholderne blevet udgivet i et temahæfte om Midlertidighed.

 

 

LYS OG LYD

Det femte tema i Urban Lab stillede skarpt på temaet "Se lyset, hør lyden. Udfold byens muligheder".

Urban Lab afholdte en konference om temaet den 1. september 2016 i Randers. Her blev der bl.a. fokuseret på, hvordan lys og lyd kan bruges strategisk i byudvikling og hvordan lys og lyd kan tilføre nye kvaliteter til byens rum - både fysisk, mentalt og symbolsk.

På konferencen bidrog en række oplægsholdere med inspirerende oplæg:

 • Felix Guttmann, Formand for Amsterdam Light Festival
 • Rune Nielsen, Arkitekt, ph.d. og partner i Kollision
 • Katja Bülow, lektor, Arkitektonisk Belysning, Kunstakademiets Arkitektskole
 • Flemming Madsen, Chefudvikler og leder af DOLL - det nationale Green Lab
 • Jesper Harding, partner i YOKE
 • Marie Koldkjær Højlund, lydkunstner og ph.d. studerende v/Inst. for Kommunikation og Kultur
 • Jacob Kreutzfeldt, ph.d., forsker og konsulent

Efter konferencen er artikler fra oplægsholderne blevet udgivet i et temahæfte om Lys og lyd.

 

 

BYLIV UDEN MENNESKER

Det sjette tema i Urban Lab stillede skarpt på temaet "Byliv uden mennesker - om sansning af byens rum".

Urban Lab afholdte en konference om teamet den 27. april 2017 i Viborg. På konferencen blev der fokuseret på, hvordan den menneskelige skala og sansningen kan anvendes i udviklingen af byens rum.

På konferencen bidrog en række oplægsholdere med inspirerende oplæg:

 • Carsten Thau, professor, Institut for Bygningskunst og Kultur ved Kunstakademiets Skole for Arkitektur, Design og Konservering
 • Louise Vogel Kielgast, antropolog, Gehl Architects
 • Jesper Kongshaug, scenograf og lyskunstner
 • Marie Stender, antropolog og forsker, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
 • Jens Kvorning, professor og centerleder, Center for Byplanlægning ved Kunstakademiets Skole for Arkitektur, Design og Konservering

Som led i konferencen blev deltagerne inviteret på en sansevandring rundt i Viborgs byrum. Sansevandringen blev faciliteret af sanseteatret Carte Blanche, Viborgs Egnsteater.

Efter konferencen er artikler fra oplægsholderne blevet udgivet i et temahæfte om Byliv uden mennesker.

 

Læs mere om Urban Labs temaer her.
 
 


Horsens Kommunes byvåben

Urban Lab

Tone Lassen - Styregruppen i Urban Lab
Rådhustorvet 4 - 8700 Horsens

Tlf.: 51562439

tone.lassen@randers.dk