layoutelementlayoutelement
 
Fremtidens Byrum

Fremtidens byrum - gentænk løsningerne

Torsdag den 21. og fredag den 22. september 2017 afholdte Urban Lab konference "Fremtidens byrum - gentænk løsningerne" i Horsens.

I mange byer er der store planer for byomdannelse. Gamle industrikvarterer og forsømte bycentre er under transformation. Ambitionerne om vellykkede byrum, byliv og aktiviteter er høje. Det er dog langt fra sikkert, at forandringerne bliver vellykkede. Det velfungerende byrum og efterstræbte byliv er nemlig ikke så nemt at skabe, som at drømme om.

Men der findes succeshistorier. I sammenstødet mellem forskellige interessenter og forskellige fagligheder opstår nogle gange den vellykkede transformation.

Det sker f.eks. når:

 • Kunstneriske eksperimenter skubber byplanlægningen i en ny retning
 • Antropologen, lydeksperten og scenografen bidrager med ny viden, der udfordrer vante opfattelser
 • Den midlertidige aktivitet sætter spor i den fremtidige by-transformation, og får developere til at se nye muligheder og udfordrer kommunens stræben efter permanente løsninger
 • Det lykkes politikere og embedsmænd at facilitere processer, som giver både borgere og investorer et helt nyt blik på deres by og dens muligheder.

 

Urban Lab inviterede til konference om fremtidens byudvikling torsdag og fredag den 21.-22. september 2017 på FÆNGSLET i Horsens. Hér blev der bl.a. sat fokus på fremtidens byudvikling, og hvordan løsningerne kan gentænkes - bl.a. gennem tværfaglige sammenstød.

 

Konferencen blev modereret af Jens Kvorning, Professor og centerleder på Center for Byplanlægning, Kunstakademiets Arkitektskole i København, og Søren Møller Christensen, antropolog og partner i Carlberg / Christensen.

På konferencen kunne man møde en lang række inspirerende oplægsholdere, heriblandt: 

 • Lene Tranberg, arkitekt og partner, tegnestuen Lundgaard & Tranberg
 • Carsten Rasmussen, direktør, Freja Ejendomme
 • Kasper Eistrup, billedkunstner og musiker
 • Bjørn Nørgaard, professor og billedhugger
 • Rune Kilden, byudvikler
 • Dan Stubbegaard, arkitekt og kreativ direktør, COBE
 • Ulrikke Neergaard, museumsdirektør, KØS
 • Jakob Vengberg Sevel, museumsinspektør, ARoS
 • Randi & Katrine, kunstnerduo
 • Søren Taaning, billedkunstner og formand, Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst

URBAN LAB - BYUDVIKLINGS-SPIL

Som led i konferencen var der premiere på et nyudviklet spil "Urban Lab-spillet", som gennem brætspillets univers fører deltagerne gennem byudviklingens mange faser og dens udfordringer i målet om at skabe et vellykket fremtidigt byrum i spillets hovedby "Blovstkøbing".

Urban Lab spil 

 

VEJEN IND, ER VEJEN UD

Som afslutning på konferencen blev det midlertidige kunstværk "Vejen ind, er vejen ud" - en spiralformet labyrint - indviet på det grønne parkareal foran FÆNGSLET. Det kunstneriske værk er skabt af kunstner Jesper Dalgaard med støtte fra Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, Kulturregion Østjysk Vækstbånd og Urban Lab.

Kunstværket opstilles på parkarealet foran FÆNGSLET med henblik på at teste konkrete visioner for området, heriblandt at åbne området op som bypark og invitere beboere fra nærområdet indenfor. Det midlertidige kunstværk indgår således i udviklingen af parken som et offentligt byrum.

Vejen ind er vejen ud

Foto: Hanne Nielsen

Læs mere om værket og se billeder fra åbningen på MÆRK Byens facebookside.

 

PROGRAM

Se programmet for konferencen.

 

POWERPOINTS FRA OPLÆGSHOLDERE

Find udvalgte powerpoints fra konferencens oplægsholdere nedenfor. Enkelte powerpoints vil ikke være tilgængelig pga. ophavsrettigheder.

NB: Materialet må ikke kopieres og/eller videreformidles uden forudgående aftale med hver enkelt oplægsholder.

 

Jens Kvorning og Søren Møller Christensen, Introduktion til konferencen og Urban Lab gennem 5 år

Bjørn Nørgaard, Oplæg: Byer for mennesker, samfundet og fremtiden og tekst til oplægget

Lene Tranberg, At flette en by

Carsten Rasmussen

Randi og Katrine, Kunst - stedsidentitet - fortællinger i byrum

Søren Taaning, Kunst som central og integreret del af byudvikling

 
 


Horsens Kommunes byvåben

Urban Lab

Tone Lassen - Styregruppen i Urban Lab
Rådhustorvet 4 - 8700 Horsens

Tlf.: 51562439

tone.lassen@randers.dk