layoutelementlayoutelement
 
Foto fra konference om byliv og butikker

Dør bylivet uden butikker? Dør butikker uden byliv?

Torsdag den 5. november 2015 afholdt Urban Lab konference om detailhandel og byliv. På konferencen blev det bl.a. behandlet, hvordan bedre butikker kan gavne bylivet og hvordan bedre byliv kan gavne butikkerne.

Frem til 1950 havde bykerner mange forskellige funktioner, både handel og industri var placeret i bykernerne. Fra 1960’erne blev byerne opdelt i industri-, beboelses- og handelsområder og den primære generator i at skabe byliv blev derefter butikkerne. Mennesker tog til byen for at handle, men også for at sidde på en bænk eller en cafe og betragte folk, der handler.

Nu er denne bylivsgenerator udfordret af internethandel og butikscentre udenfor midtbyerne. I værste fald fører det til, at de store kæder overtager endnu flere kvadratmeter til de samme forudsigelige butikker, mens man af hensyn til bilister indskrænker gågaderne og bylivets råderum. Men er faren ikke, at vi derved fjerner det element af uforudsigelighed og spænding, som er helt centralt for byliv? Hvis vi fjerner spændingen, der gør handelsgadens butikker interessante i forhold til centrene, hvad står vi så tilbage med?

Urban Lab inviterede til konference torsdag d. 5. november 2015 om, hvordan bedre butikker kan gavne bylivet og hvordan bedre byliv kan gavne butikkerne. Konferencen blev afholdt i Kedelhuset i Silkeborg og var målrettet cityforeninger, butikker, udlejere, politikkere og kommunale byplanlæggere, kulturafdelinger og erhvervsafdelinger.

På konferencen, som blev styret med kyndig hånd af Jens Kvorning, professor og centerleder på Center for Byplanlægning på Kunstakademiets Arkitektskole i København, kunne man møde en lang række inspirerende oplægsholdere blandt andet:

  • Richard Guiney, CEO, Dublin City Business Improvement Districts 
  • Per Nyborg, indehaver af Institut for Center-Planlægning 
  • Dorthe Bjerre, indehaver af Synergii og tidligere City Brand Manager i Vejle Kommune 
  • Ilan Scheftelowitz, næstformand i Andelsforeningen AB Jæger, Jægersborggade, København 
  • Thomas Andresen, borgmester i Aabenraa

Powerpoints fra oplægsholderne

NB: Materialet må ikke kopieres og/eller videreformidles uden forudgående aftale med hver enkelt oplægsholder

Steen Vindum Velkomst

Trine Skammelsen Fire byer på jagt efter fællesskab

Jens Kvorning Centrum versus midtpunkt

Per Nyborg Vil væksten i e-handelen tage livet af vores byer eller er der andre muligheder?

Richard Guiney Dublin City BID (Business Improvement Districts)

Dorthe Bjerre Samarbejde omkring udvikling i Midtbyen

Thomas Andresen, Bo Riis Duun Fremtidens Aabenraa, Fremtidens købstad

Ilan Scheftelowitz Jægersborggade København Når borgerne tager sagen i egen hånd

Opsamlende folder om Byliv og butikker

Som opsamling på konferencen producerer Urban Lab et temahæfte om emnet Byliv og butikker, der samler op på oplægsholdernes tekster og pointer fra dagen. Temahæftet vil være tilgængeligt her på siden.

 

Se det samlede program for konferencen.

 

Workshop d. 6. november

Dagen efter konferencen holdt de deltagende kommuner en workshop om deres fremtidige arbejde med byliv og butikker. Du kan se de eksterne oplæg her:

Ragnhild Melbye Idé og koncept - et kunstnerisk nedslag på Silkeborg Torv

Birgit Pedersen Popupmuseum Overtaci by Aros

Gitte Juul Når kunst kiler sig ind i byudviklingen

 

Programmet for workshoppen d. 6. november kan ses her.

 
 


Horsens Kommunes byvåben

Urban Lab

Tone Lassen - Styregruppen i Urban Lab
Rådhustorvet 4 - 8700 Horsens

Tlf.: 51562439

tone.lassen@randers.dk